Traidphnicnic, An Spidéal, Co. na Gaillimhe. Summer Festival of music, song and dance, Spiddal, Co. Galway


Clár / Programme
Urraitheoirí - Sponsors
Loistín / Accommodation
Tiúineanna Tionól - Gathering Tunes 2016
Help to make TRAIDPHICNIC more sustainable Seoladh CD / CD Launch
Cosán Ealaíne/ Artist Trail Nuacht - News
Lonnaithe / Location
Gailearaí - Gallery
Cartlann - Archive

Teagmháil - Contact Traidphicnic (Tradpicnic) for festival details


Facebook - Traidphicnic Twitter

 


Cosán Ealaíne 2016

Art Trail 2016

 

Filleadh ar an Nádúr / Return To Nature, An Spidéal
Ealaíontóirí / Artists: Noel Arrigan, Helen Caird, Gabriel Henry, Nuala Ní Fhlathúin

Beidh “Ag Filleadh ar an Nádúr” ar siúl ar an Spidéal idir Bealtaine agus Meán Fómhair 2016. Bígí linn ag Féile Thraidphicnic 2016 agus coinnígí súil amach d’imeachtaí pobail i mí na Bealtaine agus i mí Lúnasa! Le linn na n-imeachtaí ealaíne seo déanfar samhlú as an nua i gcomhthéacs ár linne féin ar an siombalachas agus an saibhreas a bhaineann leis an tírdhreach ar leith atá i gCeantar Chois Fharraige. Beidh taispeántais idirghníomhacha á reáchtáil amuigh faoin spéir, mar aon le ceardlanna scoile agus ceardlanna dealbhóireachta do ghasúir agus do dhaoine fásta, ina ndíreofar ar thuiscintí luibheolaíochta agus idé-eolacha ar “Nádúr” an cheantair. Togra ealaíne comhaimseartha é seo, in ómós d’fhís chruthaitheach Phádraig Mhic Phiarais agus don mheas a bhí aige ar oidhreacht nádúrtha agus chultúrtha Chonamara.

Filleadh ar an Nádúr / Return To Nature” takes place in Spiddal between May and September 2016, featuring a series of interactive, engaging contemporary art installations and art workshops for children and adults, focusing on botanical understandings and ideological understandings of what is the “Nature” of this rural area. Join us at the Traidphicnic Festival 2016 and keep an eye out for community events in May and August events ! This project commemorates Patrick Pearse’s visionary ideas with a contemporary re-imagining of the significance and symbolism of the Cois Fharraige landscape.

Buíochas le maoiniú ó Ealaín na Gaeltachta, Traidphicnic agus Fondúireacht Phobail na hÉireann.

https://www.facebook.com/Filleadh

An Builín Blasta Café - Padraic Ó Cadhain
http://www.yaylamag.com/padraic-o-cadhain/

Andrea Rossi Art Studio - Andrea Rossi 'Fluid'
http://andrearossi.ie/

Leabharlann / Library - Bridget Ryan & Bernie Seoighe
http://www.bridgetryanartist.ie/
https://www.facebook.com/Bridget-Ryan-Artist-376479105757550/?fref=ts
https://www.facebook.com/BernieSeoigheJoyce/

An Crúiscín Lán - Roisín Flaherty
https://www.facebook.com/roisinflaherty

An Droighneán Donn - Fiona Conncannon
https://www.facebook.com/fionaconcannonartist/?fref=ts

 

Cosán Ealaíne 2015 / Art Trail 2015

Glaoch Gutháin as Mars / Calling from Mars

Vanessa Jordan

Andrea Rossi

Roisín Flaherty

 

 

 

 

 

  © Traidphicnic 2018, An Spidéal, Co. na Gaillimhe R-phost: traidphicnic@gmail.com
Deartha ag Marian Ní Chonghaile
 

 

Baile / Home Ráiteas Misean / Mission Statement Faoi an Fhéile / About the Festival Clár / Programme Fundraising Loistín / Accommodation Lonnaithe / Location Eolas Fúinn / About Us Buíochas / THank you Eolas Teagmhála / Contact Us