Traidphnicnic, An Spidéal, Co. na Gaillimhe. Summer Festival of music, song and dance, Spiddal, Co. Galway


Clár / Programme
Urraitheoirí - Sponsors
Loistín / Accommodation
Tiúineanna Tionól - Gathering Tunes 2016
Nuacht - News
Lonnaithe / Location
Gailearaí - Gallery
Cartlann - Archive

Teagmháil - Contact Traidphicnic (Tradpicnic) for festival detailsEALAÍONTÓIRÍ / ARTISTS 2012

Is féile thraidisiúnta ealaíon é Traidphicnic a reáchtálfar ar feadh tréimhse dhá lá chun fáiltiú roimh an Rás Aigéin Volvo chuig cathair na Gaillimhe. 

Tá sé mar chuspóir ag an bhféile, sárthaispeántas eisceachtúil de Cheol Traidisiúnta na hÉireann, agus do chultúr na Gaeltachta a chíoradh, a cheiliúradh, agus a sholáthar i sráidbhaile cois cuain An Spidéil i nGaeltacht Chonamara le linn na céime deiridh de chuairt an Rása Aigéin Volvo ar Ghaillimh.  

I measc na n-aoícheoltóirí:

 • The Bonny Men

 • Danny O Mahoney

 • 3/T R I Ú R – ARÍS Featuring - (Peadar Ó Riada, Caoimhín Ó Raghallaigh, Martin Hayes)


 • Beidh na sárcheoltóirí áitiúla linn:
  Johnny Óg Ó Conghaile
  Charlie Lennon
  Na deirfiúracha Liz agus Yvonne Kane
  Paul Bradley
  Seosamh Ó Neachtain
  Marian Ní Chonghaile


I mbun an cheoil i gcuideachta a chéile.  Beidh taispeántais agus ceárdlanna ceoil, amhránaíocht sean-nóis, damhsa, amhránaíochta, scéalaíochta, portaireacht béil, agus ceárdlanna cnaguirlisí á reáchtáil do rannpháirtithe bunleibhéil agus idirmheánacha agus sraith máistir-ranganna forbartha ar siúl don cheoltóir proifisiúnta. 

Beidh seisiúin cheoil ar bun sna tithe ósta áitiúla, agus seisiún ceoil ar bun le linn imeachta an Traidphicnic BBQ. 

AIDHM
Beidh an deis ag dúchasaigh agus ag cuairteoirí idirnáisiunta nach bhfuil chomh inniúil ar an gceol, agus ar an nGaeilge, a gcumas a fheabhsú trínár bhfoireann de cheoltóirí seachránacha a bheas I láthair mar theagascóirí amhránaíochta, teanga, agus in úsáid na spúnóga mar chnaguirlis.  Beidh rogha ag na cuairteoirí páirt a ghlacadh  I seisiún ollmhór portaireacht béil, páirt a ghlacadh sna siúlóidí  treoraithe sléibhe agus cladaigh, sult a bhaint as an gcóisir bia mara agus blaiseadh de tháirgí orgánacha áitiúla a bheas á láithriú trí bhiachlár as Gaeilge nó suigh siar agus taitneamh  a bhaint as an gceol.

_________________________________________________

ARTISTS

Traidphicnic is a 2 day Traditional Arts Festival to welcome the Volvo Ocean race to Galway.
It aims to showcase, explore and celebrate exceptional Irish Traditional Music and Gaeltacht Culture in the seaside village of Spiddal, in the Connemara Gaeltacht, during the final Stop of the Volvo Ocean Race to Galway.To compliment this schedule of gigs there will also be demonstrations and workshops in music, sean nós singing, dancing, lilting, storytelling, spoons & percussion workshops for beginners and intermediate as well as a series of professional development masterclasses.

There will be music sessions in the local pubs, a Traidphicnic BBQ session.

The aim is for non-musical Irish and International visitors to try their hand at the spoons or learn a songs or a few words of Irish from our wandering minstrels, participate in a gigantic seisiúin of portaireacht béíl (lilting), at the Traidphicnic BBQ, enjoy a seafood and local organic produce picnic, with a menu as Gaeilge, partake in a guided walk on beach and bog or simply sit back and enjoy the music.


 

  © Traidphicnic 2017, An Spidéal, Co. na Gaillimhe R-phost: traidphicnic@gmail.com
Deartha ag Marian Ní Chonghaile
 

 

Baile / Home Ráiteas Misean / Mission Statement Faoi an Fhéile / About the Festival Clár / Programme Fundraising Loistín / Accommodation Lonnaithe / Location Eolas Fúinn / About Us Buíochas / THank you Eolas Teagmhála / Contact Us